17. Dolní mlýn

Na Bílém potoce i jeho přítoku Bítýšce se nachází celá řada dnes již nefunkčních mlýnů. Všechny mlýny byly vybudovány na nestálé vodě, většina má svůj původ už ve středověku a mnohé z nich měly odedávna i pilu. V krajině jsou patrné zbytky starých náhonů.

Proti proudu je Křovský (Porupkův) mlýn, jeho provoz (mletí i pila) byl ukončen r. 1955, dále směrem k Velké Bíteši Dolní mlýn (17) - někdy také Knollův mlýn, který je zajímavý tím, že k němu vedly dva náhony - jeden ze sousedního údolí napájený tokem Radostínky (Bílého potoka), druhý přiváděl vodu z potoka Bítýška.